Úklidové služby

Od založení naší úklidové firmy je nám jasné, jakým směrem se chceme ubírat a jak vysoký (tedy ten nejvyšší) standard služeb chceme své zákaznické klientele v rámci naší úklidové firmy nabízet. Jako první sledujeme nejlepší tradice světového průmyslu úklidových služeb a zkušeností potřebných pro vedoucí postavení na trhu. Činíme tak, aby naše kvality splňovaly nejvyšší standardy moderní doby.

Věnujeme velkou pozornost školení našich zaměstnanců a pomocného personálu; vedení naší úklidové společnosti poskytuje pracovní prostředí, v němž má každý pracovník zájem na výsledku kolektivní práce.

S obdobnou péčí vybíráme čistící prostředky – a to jen mezi těmi certifikovanými, s řádnými návody od výrobce, zdravotně nezávadnými a ekologicky šetrnými. Nezanevřeli jsme ani na čisticí technologie, které s pílí sobě vlastní neustále modernizujeme a připodobňujeme současným evropským trendům. Jedině tak je naše úklidová firma schopna vždy včas a pohotově řešit každý stanovený úkol.

Individuálním přístupem ke každé zakázce naše úklidová firma vytváří pole služeb, které vyjdou klientovi vždy vstříc. Sám si určuje kde, kdy, jak intenzivně a v jakém počtu pracovníků úklidové služby proběhnou. Volí mezi jednorázovým i pravidelným úklidem, mezi úklidem za jeho přítomnosti či bez ní, dle přání vznáší zákaz vstupu pracovníků do určitých míst, může nahlédnout do dokumentace pracovníků atd.

Co naše úklidová firma nabízí?

Nezávazná objednávka

Zavřít menu