Úklid hotelů

Pro Váš hotel či jiné ubytovací zařízení zajistíme tým proškolených pracovníků vykonávajících úklidové služby nejvyšší kvality. Pracovníci úklidu hotelu jsou vybaveni nejmodernější úklidovou technikou, jako jsou mopovací vozíky s příslušenstvím, vysavače a další pomůcky specifické pro úklidové práce, zejména pak úklidy hotelů, a samozřejmě certifikované čistící prostředky.

Svou bezúhonnost jsou všichni zaměstnanci naší úklidové firmy povinni prokazovat výpisem z trestního rejstříku, neboť výpis je nedílnou součástí pracovní smlouvy uzavřené s naší úklidovou firmou. Dokumentace je na vyžádání klientům naší úklidové firmy k nahlédnutí.

Při samotném úklidu hotelu jsou pracovníci povinni nosit pracovní stejnokroj a na viditelném místě legitimaci s fotografií. Úklid hotelů a veškeré další úklidové práce poskytujeme na celém území ČR 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Do jednoho dne po obdržení Vaší žádosti o úklid hotelu Vám zašleme návrh smlouvy o provedení práce, poté bude vypracováno hlášení, na základě kterého se ustaví smlouva o dílo.

My připravíme a zaškolíme úklidový personál určený k úklidu hotelu, v prvním týdnu proběhne organizace celkového systému, vedoucí pracovník řídící úklid hotelu, tj. pro Vás kontaktní osoba, určí úklidový plán, technologické postupy, použitou chemii, případně doporučí další zaškolení zaměstnanců.

 

 

Úklid hotelu pro Vaši společnost závisí na počtu smluvených pracovníků a celkovém počtu odpracovaných hodin při provedení úkonu úklidu hotelu. V případě navyšování počtu pracovníků úklidu hotelu nebo odpracovaných hodin automaticky snižujeme hodinovou sazbu. Celkově se však snažíme o snížení nákladů personálního charakteru.

Nejen při úklidech hotelů si ceníme našich zákazníků! Naše úklidová firma Vám zprostředkuje úklid všeho, na co jen pomyslíte, a to za příznivou cenu! Nahlédněte na běžnou úklidovou praxi naší úklidové firmy při údržbě hotelů!

Pokojské služby

 • vysypání odpadkových košů, doplnění sáčků
 • otření všech lehce dosažitelných ploch (regály, stoly, skříně…)
 • otření otisků z dveří a rámů (i u vstupních dveří), leštění skleněné výplně dveří
 • zametení podlah a jejich následné vytření
 • pravidelné větrání místnosti
 • dle dohody sběr ložního prádla a svoz do prádelny
 • otření postranních lišt

– 1 x týdně: otření lamp, odpadkových košů z obou stran, zásuvek, vypínačů, klik dveří a topných těles, omytí prachu z květin

Sociální zařízení

 • omytí a desinfekce záchodové mísy
 • otření umyvadla
 • naleštění zrcadla
 • odstranění otisků a nečistot z dlaždic
 • doplnění toaletního papíru, mýdla, ručníků
 • vysypání odpadkového koše, doplnění sáčků
 • zametení podlahy a její vytření za použití dezinfekce

Další služby

 • hlášení nedostatku úklidových pomůcek a chemie a zadávání podkladů k objednání nových
 • hlášení zjevných závad v jednotlivých pokojích a celém areálu hotelu
 • hlášení špatné kvality ložního prádla
 • odevzdání ztracených věcí
 • evidence časové potřeby na jednotlivé pokoje, evidence spotřeby materiálu
 • komunikace s provozní hotelu, předávání služeb denně v 16:30 provozní hotelu
 • dodržování § 16 a kontrola dodržování § 16
 • kontrola prováděných služeb
 • denní úklid všech prostor hotelu,
 • 1 x za 3 měsíce kompletní úklid včetně mytí oken, dveří, svítidel,
 • vyklepávání matrací a přikrývek, popřípadě dle potřeby dezinfekce a deratizace
 • při každé změně ubytování výměna ložního prádla
 • vyřazování značně použitého či znehodnoceného ložního prádla
 • dle pokynů lékaře dezinfekce prádla při výskytu přenosné nemoci

Společné prostory

 • mytí podlah v přízemí a v patrech u výtahů
 • mytí podlah výtahů
 • mytí schodiště
 • mytí spojovacích dveří
 • čištění a leštění skel
 • vysávání koberců v chodbičkách a na recepci

Při samotném úklidu hotelu jsou pracovníci povinni nosit pracovní stejnokroj a na viditelném místě legitimaci s fotografií. Úklid hotelů a veškeré další úklidové práce poskytujeme na celém území ČR 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Do jednoho dne po obdržení Vaší žádosti o úklid hotelu Vám zašleme návrh smlouvy o provedení práce, poté bude vypracováno hlášení, na základě kterého se ustaví smlouva o dílo.

My připravíme a zaškolíme úklidový personál určený k úklidu hotelu, v prvním týdnu proběhne organizace celkového systému, vedoucí pracovník řídící úklid hotelu, tj. pro Vás kontaktní osoba, určí úklidový plán, technologické postupy, použitou chemii, případně doporučí další zaškolení zaměstnanců.

Úklid hotelu pro Vaši společnost závisí na počtu smluvených pracovníků a celkovém počtu odpracovaných hodin při provedení úkonu úklidu hotelu. V případě navyšování počtu pracovníků úklidu hotelu nebo odpracovaných hodin automaticky snižujeme hodinovou sazbu. Celkově se však snažíme o snížení nákladů personálního charakteru.

Nejen při úklidech hotelů si ceníme našich zákazníků! Naše úklidová firma Vám zprostředkuje úklid všeho, na co jen pomyslíte, a to za příznivou cenu! Nahlédněte na běžnou úklidovou praxi naší úklidové firmy při údržbě hotelů!

Máte-li na naši úklidovou firmu jakýkoli dotaz, 24 hodin denně se na nás prostřednictvím internetu či telefonátu směle obracejte! Jakékoli otázky nejen z oblasti úklidu hotelů rádi zodpovíme a své objednávky můžete vyřizovat z pohodlí domova!

Klientům zajišťujeme:

na základě osobního pohovoru s Vámi jednoho stálého pracovníka ustaveného jako vedoucího úklidu hotelu, který Vám bude vyhovovat co do osobního kontaktu i co do povahy zprvu průběžnou, později namátkovou kontrolu pracovníků a jimi odvedené práce

 • náhradu za nevyhovujícího či onemocnělého pracovníka
 • dle přání úklid hotelu za vaší přítomnosti či bez ní
 • zákaz vstupu našich pracovníků do Vámi určených prostor

Vybavení které používáme:

Odměrky na přesné ředění roztoků, schválené dezinfekční a úklidové prostředky za dodržování pokynů návodu vyhotoveného výrobcem, osobní ochranné pomůcky (pracovní oděv, gumové rukavice), lékárničky pro první pomoc při práci s dezinfekčními prostředky, 1x za 3 měsíce obměněný dezinfekční prostředek vždy s jinou účinnou látkou aj.

Nezávazná objednávka

Zavřít menu